CTypedPtrArray::Copy

void kopii (const CTypedPtrArraylt;BASE_CLASS, Typ> &src );

Parametry

BASE_CLASS

Klasa podstawowa klasa array wpisywanych wskaźnik; muszą być klasy array (CObArray lub CPtrArray).

TYP

Typ elementów przechowywanych w tablicy klasa bazowa.

src

Źródła elementy mają być kopiowane do tablicy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich wywołuje BASE_CLASS:: Kopiuj. Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CObArray::Copy.

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index