CTypedPtrArray::Append

int Dołącz (const CTypedPtrArraylt;BASE_CLASS, Typ> &src );

Wartość zwracany

Indeks pierwszego elementu dołączonych.

Parametry

BASE_CLASS

Klasa podstawowa klasa array wpisywanych wskaźnik; muszą być klasy array (CObArray lub CPtrArray).

TYP

Typ elementów przechowywanych w tablicy klasa bazowa.

src

Źródła elementy mają być dołączane do tablicy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich wywołuje BASE_CLASS:: Dołącz. Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CObArray::Append.

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index