CTreeView::GetTreeCtrl

CTreeCtrl& GetTreeCtrl () stała;

Uwagi

Zwraca odwołanie do formantu drzewa skojarzonego z widoku.

Omówie&nie CTreeView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl

Index