CTreeCtrl::SetTextColor

COLORREF SetTextColor (COLORREF clr );

Wartość zwracany

Wartość COLORREF , która reprezentuje poprzedni kolor tekstu. Jeśli wartość ta jest -1, formant został przy użyciu kolorów systemu dla koloru tekstu.

Parametry

środowisko clr

Wartość COLORREF , która zawiera nowy kolor tekstu. Jeśli ten argument jest -1, kontroli powróci do używania kolorów systemu dla koloru tekstu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TVM_SETTEXTCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetTextColor

Index