CTreeCtrl::SetItemHeight

SetItemHeight krótkie (SHORT cyHeight );

Wartość zwracany

The  poprzednie wysokość elementów, w pikselach.

Parametry

cyHeight

Określa nową wysokość każdego elementu w widoku drzewa, w pikselach. Jeśli ten argument jest mniejsza niż wysokość obrazów, do wysokości obrazy zostaną powiązania go. Jeśli ten argument jest nawet, zostanie on zaokrąglony do najbliższej wartości parzystej. Jeśli ten argument jest -1, kontroli powróci do za pomocą jego wysokość elementu Domyślny.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TVM_SETITEMHEIGHT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetItemHeight

Index