CTreeCtrl::SetInsertMarkColor

COLORREF SetInsertMarkColor (COLORREF clrNew );

Wartość zwracany

Wartość COLORREF , która zawiera poprzedni kolor znaku wstawiania.

Parametry

clrNew

Wartość COLORREF , która zawiera nowy kolor znaku wstawiania.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TVM_SETINSERTMARKCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetInsertMarkColor

Index