CTreeCtrl::SetIndent

nieważne SetIndent ( UINT nIndent );

Parametry

nIndent

Szerokość w pikselach, wcięcie. Jeśli nIndent jest mniejsza niż minimalna szerokość zdefiniowanych w systemie, nową szerokość jest ustawiony do minimum zdefiniowanej przez system.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić szerokość wcięcia dla formantu widoku drzewa i odświeżanie formantu tak, aby odzwierciedlały nową szerokość.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetIndent, CTreeCtrl::GetItemRect

Index