CTreeCtrl::SetImageList

CImageList * SetImageList ( CImageList * pImageList, int nImageListType );

Wartość zwracany

Wskaźnik do poprzedniej listy obrazu, jeśli takie istnieją; inny sposób NULL.

Parametry

pImageList

Wskaźnik na liście obrazów, aby przypisać. Jeśli pImageList jest pusty, wszystkie obrazy zostaną usunięte z widoku drzewa.

nImageListType

Typ listy obrazów, aby ustawić. Lista obraz może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawiania normalnych lub stan obrazu listy drzewo wyświetlanie kontroli i odświeżyć formantu, używając nowych obrazów.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList, CTreeCtrl::GetImageList

Index