CTreeCtrl::Select

BOOLZaznacz (UINThItem,HTREEITEMnCode);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

nCode

Typ działania. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wybierz elementu widoku drzewa danej, przewijanie elementu w widoku lub rysowania elementu w stylu używane do wskazywania docelową operacji przeciągania i upuszczania.

Jeśli nCode zawiera wartość TVGN_CARET, okno nadrzędne odbiera komunikaty powiadamiające TVN_SELCHANGING i TVN_SELCHANGED . Ponadto jeśli określony element podrzędny elementu nadrzędnego zwinięty, Lista nadrzędnych elementów podrzędnych rozwijany jest do wykażą określony element. W tym przypadku okno nadrzędne odbiera komunikaty powiadamiające TVN_ITEMEXPANDING i TVN_ITEMEXPANDED.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SelectItem, CTreeCtrl::GetSelectedItem, CTreeCtrl::SelectDropTarget

Index