CTreeCtrl::HitTest

HTREEITEM HitTest ( CPoint pt, UINT * pFlags );

HTREEITEM HitTest ( TVHITTESTINFO * pHitTestInfo );

Wartość zwracany

Uchwyt elementu widoku drzewa, która zajmuje określony punkt lub NULL , jeśli nie element zajmuje punktu.

Parametry

pt

Klient współrzędne punktu do badania.

pFlags

Wskaźnik na liczbę całkowitą, która otrzymuje informacje, wyniki badań trafień. Może być jeden lub więcej wartości wymienione w Państwa flagi w sekcji uwagi.

pHitTestInfo

Adres z strukturę TVHITTESTINFO , która zawiera pozycję z trafiony i że otrzymuje informacje o wyniki badań trafień.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia położenia punktu określony względem obszaru klienckiego formantu widoku drzewa.

Gdy ta funkcja jest wywoływana, parametr pt określa współrzędne punktu do testowania. Funkcja zwraca uchwyt element w określonym punkcie lub NULL , jeśli nie element zajmuje punktu. Ponadto parametr pFlags zawiera wartość, która wskazuje położenie punktu określonego.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetItemRect

Index