CTreeCtrl::GetVisibleCount

UINT GetVisibleCount ( );

Wartość zwracany

Liczba widocz&nych elementów w widoku drzewa; otherwisenbsp; – 1.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania liczba widocznych elementów w widoku drzewa.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetCount, CTreeCtrl::EnsureVisible

Index