CTreeCtrl::GetTextColor

(COLORREF GetTextColor) stała;

Wartość zwracany

Wartość COLORREF , która reprezentuje bieżący kolor tekstu. Jeśli wartość ta jest -1, formant jest przy użyciu kolorów systemu dla koloru tekstu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TVM_GETTEXTCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetTextColor

Index