CTreeCtrl::GetPrevSiblingItem

HTREEITEM GetPrevSiblingItem ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Uchwyt poprzedni równorzędny; inny sposób NULL.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania poprzedni równorzędny hItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CTreeCtrl::Get&NextSiblingItem, CTreeCtrl::GetParentItem, CTreeCtrl::GetChildItem

Index