CTreeCtrl::GetNextSiblingItem

HTREEITEM GetNextSiblingItem ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Uchwyt następny element równorzędny; inny sposób NULL.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać następny równorzędny hItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetPrevSiblingItem, CTreeCtrl::GetChildItem, CTreeCtrl::GetItem, CTreeCtrl::SelectItem, CTreeCtrl::GetParentItem

Index