CTreeCtrl::GetNextItem

HTREEITEM GetNextItem ( HTREEITEM hItem, UINT nCode );

Wartość zwracany

Uchwyt następny element w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

nCode

Flaga wskazująca typ relacji z hItem. Flaga ta może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania elementu widoku drzewa, która ma określoną relację, wskazane przez parametr nCode się hItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetItem, CTreeCtrl::GetChildItem, CTreeCtrl::GetItem, CTreeCtrl::SelectItem, CTreeCtrl::GetPrevSiblingItem

Index