CTreeCtrl::GetItemHeight

KRÓTKIE GetItemHeight () stała;

Wartość zwracany

Wysokość elementu, w pikselach.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TVM_GETITEMHEIGHT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetItemHeight

Index