CTreeCtrl::GetItemData

DWORD GetItemData (HTREEITEM hItem ) stała;

Wartość zwracany

Wartość specyficzne dla aplikacji 32-bitowych skojarzony element określony przez hItem.

Parametry

hItem

Dojście do elementu, którego dane są pobierane.

Uwagi

Tej funkcji można pobrać wartość specyficzne dla aplikacji 32-bitowych, skojarzone z określonego elementu.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetItemData

Index