CTreeCtrl::GetInsertMarkColor

(COLORREF GetInsertMarkColor) stała;

Wartość zwracany

Wartość COLORREF , która zawiera bieżący kolor znaku wstawiania.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TVM_GETINSERTMARKCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetInsertMarkColor

Index