CTreeCtrl::GetIndent

UINT GetIndent ( );

Wartość zwracany

Wielkość wcięcia mierzona w pikselach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania kwoty, w pikselach, że dzieci, które elementy są wcięte względem ich elementy nadrzędne.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetIndent

Index