CTreeCtrl::GetEditControl

CEdit * GetEditControl ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik myszy na formancie edycyjnym, używany do edytowania tekstu elementu, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób NULL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania uchwyt formancie edycyjnym, używany do edytowania tekstu elementu widoku drzewa.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::EditLabel

Index