CTreeCtrl::GetCount

UINT GetCount ( );

Wartość zwracany

Liczba eleme&ntów w widoku drzewa; otherwisenbsp; – 1.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania liczbę elementów w widoku drzewa.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetVisibleCount

Index