CTreeCtrl::GetBkColor

(COLORREF GetBkColor) stała;

Wartość zwracany

Wartość COLORREF , która reprezentuje bieżący kolor tła. Jeśli wartość ta jest -1, formant jest przy użyciu kolorów systemu dla koloru tła.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TVM_GETBKCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetBkColor

Index