CTreeCtrl::Expand

BOOLRozwiń (UINThItem,HTREEITEMnCode);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa, poszerzona.

nCode

Flaga wskazująca rodzaj działania, jakie należy podjąć. Flaga ta może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby rozwinąć lub zwinąć na liście elementów podrzędnych, jeśli, skojarzone z elementem nadrzędnym danego.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::EnsureVisible

Index