CToolTipCtrl::UpdateTipText

nieważne UpdateTipText ( LPCTSTR lpszText, CWnd * pWnd, UINT nIDTool = 0 );

nieważne UpdateTipText ( UINT nIDText, CWnd * pWnd, UINT nIDTool = 0 );

Parametry

lpszText

Wskaźnik do narzędzia tekstu.

pWnd

Wskaźnik, aby oknie, który zawiera narzędzie.

nIDTool

Identyfikator narzędzia.

nIDText

Identyfikator zasobu ciąg, który zawiera tekst dla narzędzia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji aktualizacji narzędzie Tekst porady dla tego formantu narzędzia.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::GetToolInfo

Index