CToolTipCtrl::Update

unieważnij (Update);

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby wymusić bieżącego narzędzia zostać odświeżone.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::UpdateTipText

Index