CToolTipCtrl::SetToolRect

nieważne SetToolRect ( CWnd * pWnd, UINT nIDTool, LPCRECT lpRect );

Parametry

pWnd

Wskaźnik, aby oknie, który zawiera narzędzie.

nIDTool

Identyfikator narzędzia.

lpRect

Wskaźnik do struktury RECT , określając nowe prostokąta obwiedni.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić prostokąta obwiedni nowe narzędzia.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::GetToolInfo

Index