CToolTipCtrl::SetToolInfo

nieważne SetToolInfo ( LPTOOLINFO lpToolInfo );

Parametry

lpToolInfo

Wskaźnik struktury TOOLINFO , który określa informacje, które mają ustawione.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zestawu informacji, który utrzymuje etykietka narzędzia.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::GetToolInfo

Index