CToolTipCtrl::SetTipTextColor

void SetTipTextColor (COLORREF clr );

Parametry

środowisko clr

Nowy kolor tekstu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TTM_SETTIPTEXTCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::GetTipTextColor

Index