CToolTipCtrl::SetTipBkColor

void SetTipBkColor (COLORREF clr );

Parametry

środowisko clr

Nowy kolor tła.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TTM_SETTIPBKCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::GetTipBkColor

Index