CToolTipCtrl::SetMaxTipWidth

int SetMaxTipWidth (int iWidth );

Wartość zwracany

Poprzednie szerokość maksymalna Porada.

Parametry

iWidth

Szerokość okna Porada narzędzia maksymalną należy ustawić.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TTM_SETMAXTIPWIDTH, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::GetMaxTipWidth

Index