CToolTipCtrl::SetMargin

void SetMargin (LPRECT lprc );

Parametry

lprc

Adres konstrukcji RECT , zawierający informacje marginesu, należy ustawić. Członkowie struktury RECT nie określają prostokąta obwiedni. Opis informacji marża patrz CToolTipCtrl::GetMargin.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TTM_SETMARGIN, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::GetMargin

Index