CToolTipCtrl::SetDelayTime

nieważne SetDelayTime ( UINT nDelay );

void SetDelayTime (DWORD dwDuration, int iTime );

Parametry

nDelay

Określa nowy czas opóźnienia w milisekundach.

dwDuration

Flaga, który określa, którego wartość czasu trwania będą pobierane. Aby uzyskać opis prawidłowych wartości, zobacz CToolTipCtrl::GetDelayTime.

iTime

Czas opóźnienia określony w milisekundach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić czas opóźnienia dla formantu etykietka narzędzia. Czas opóźnienia jest czas, który kursor musi pozostać na narzędzia, zanim zostanie wyświetlone okno etykietka narzędzia. Domyślny czas opóźnienia jest 500 milisekund.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::Activate, CToolTipCtrl::HitTest, CToolTipCtrl::GetDelayTime, TTM_SETDELAYTIME

Index