CToolTipCtrl::Pop

unieważnij (Pop);

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby usunąć narzędzie wyświetlane okno Porada z widoku.

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TTM_POP, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index