CToolTipCtrl::GetToolInfo

BOOL GetToolInfo ( CToolInfo& CToolInfo, CWnd * pWnd, UINT nIDTool = 0) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

CToolInfonbsp;Odwołanie do obiektu TOOLI&NFO , odbierająca to narzędzie Tekst.

pWnd

Wskaźnik, aby oknie, który zawiera narzędzie.

nIDTool

Identyfikator narzędzia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania informacji o obsługujący formant etykietka narzędzia Informacje na temat narzędzia. Hwnd i uId członków TOOLINFO struktury odwołuje się CToolInfo zidentyfikować narzędzie. Jeżeli to narzędzie została zarejestrowana z kontrolą etykietka narzędzia poprzez poprzednie wywołanie AddTool, struktura TOOLINFO jest wypełniona informacji na temat narzędzia.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::AddTool

Index