CToolTipCtrl::GetToolCount

int GetToolCount ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba narzędzia zarejestrowany formant etykietka narzędzia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania liczbę narzędzi zarejestrowany formant etykietka narzędzia.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::AddTool, CToolTipCtrl::DelTool

Index