CToolTipCtrl::GetTipBkColor

(COLORREF GetTipBkColor) stała;

Wartość zwracany

A wartość COLORREF , która reprezentuje kolor tła.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TTM_GETTIPBKCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::SetTipBkColor

Index