CToolTipCtrl::GetText

niew&ażne GetText ( CStringamp; str, CWnd * pWnd, UINT nIDTool = 0 ) stała;

Parametry

str

Odwołanie do obiektu CString , odbierająca to narzędzie Tekst.

pWnd

Wskaźnik, aby oknie, który zawiera narzędzie.

nIDTool

Identyfikator narzędzia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania formantu etykietka narzędzia utrzymuje narzędzia Tekst. Parametry pWnd i nIDTool zidentyfikować narzędzie. Jeśli narzędzia został wcześniej zarejestrowany z kontrolą etykietka narzędzia poprzez poprzednie wywołanie CToolTip::AddTool, obiekt odwołuje się parametr str przypisano to narzędzie Tekst.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::AddTool, CToolTipCtrl::DelTool

Index