CToolTipCtrl::GetMaxTipWidth

int GetMaxTipWidth () stała;

Wartość zwracany

Maksymalna szerokość okna etykietka narzędzia.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TTM_GETMAXTIPWIDTH, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::SetMaxTipWidth

Index