CToolTipCtrl::GetMargin

void GetMargin (LPRECT lprc ) stała;

Parametry

lprc

Adres struktury RECT , które otrzymają informacje marginesu. Członkowie struktury RECT nie określają prostokąta obwiedni. Dla celów niniejszego komunikatu członkowie struktury są interpretowane następująco

Członkowskie Reprezentacja
do góry Odległość między górną krawędź i górnej krawędzi tekstu etykietka narzędzia, w pikselach.
po lewej stronie Odległość między lewą krawędź i lewym końcu tekst porady, w pikselach.
u dołu Odległość między dolnego obramowania i u dołu tekst porady, w pikselach.
prawo Odległość między prawą krawędź i prawego końca tekst porady, w pikselach.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TTM_GETMARGIN, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::SetMargin

Index