CToolTipCtrl::GetDelayTime

int GetDelayTime (DWORD dwDuration ) stała;

Wartość zwracany

Czas opóźnienia określony w milisekundach

Parametry

dwDuration

Flaga, który określa, którego wartość czasu trwania będą pobierane. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TTM_GETDELAYTIME, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::SetDelayTime

Index