CToolTipCtrl::DelTool

nieważne DelTool ( CWnd * pWnd, UINT nIDTool = 0 );

Parametry

pWnd

Wskaźnik, aby oknie, który zawiera narzędzie.

nIDTool

Identyfikator narzędzia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć narzędzie określonej przez pWnd i nIDTool z kolekcji narzędzia obsługiwane przez narzędzie kontroli Porada.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::AddTool

Index