CToolTipCtrl::CToolTipCtrl

CToolTipCtrl ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CToolTipCtrl . Tworzenie musi wywołać po konstruowania obiektu.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::Create

Index