CToolTipCtrl::Activate

void Uaktywnij (BOOL bActivate );

Parametry

bActivate

Określa, czy formant etykietka narzędzia do aktywacji lub zdezaktywowane.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do uaktywniania lub dezaktywowania formant etykietka narzędzia. Jeśli bActivate jest TRUE, formant jest uaktywniany; Jeśli Fałsz, to jest dezaktywowany.

Gdy formant Porada narzędzie jest aktywne, informacje etykietka narzędzia pojawia się, gdy kursor znajduje się narzędziem, który jest zarejestrowany z kontrolą; gdy jest nieaktywny, informacji etykietka narzędzia nie pojawia się, nawet jeśli kursor znajduje się na narzędzie.

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolTipCtrl::UpdateTipText, CToolTipCtrl::SetDelayTime

Index