CToolBarCtrl::SetToolTips

nieważne SetToolTips ( CToolTipCtrl * pTip );

Parametry

pTip

Wskaźnik na obiekt CToolTipCtrl.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji powiązać formant etykietka narzędzia z formantu toolbar.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetToolTips, CToolBarCtrl: obsługa podpowiedzi powiadomienia, CToolTipCtrl

Index