CToolBarCtrl::SetStyle

void metody SetStyle (DWORD dwStyle );

Parametry

dwStyle

DWORD zawierająca kombinację narzędzi sterowania style, jak opisano w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do ustawiania stylów dla formantu toolbar.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetStyle

Index