CToolBarCtrl::SetState

BOOL SetState ( int nID, UINT nState );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nID

Identyfikator polecenia przycisku.

nState

Stan flagi. Może być kombinacja wartości wymienione stany przycisku w CToolBarCtrl::AddButtons.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawiania stanu dla określonego przycisku w formancie pasek narzędzi.

Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeżeli chcesz ustawić więcej niż jednym ze stanów przycisku. Wystarczy ustawić jedno Państwo, użyj jednej z następujących funkcji Członkowskie: EnableButton, CheckButton, HideButton, Nieokreślonelub PressButton.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::EnableButton, CToolBarCtrl::CheckButton, CToolBarCtrl::HideButton, CToolBarCtrl::Indeterminate, CToolBarCtrl::PressButton

Index