CToolBarCtrl::SetOwner

nieważne SetOwner ( CWnd * pWnd );

Parametry

pWnd

Wskaźnik do CWnd lub CWnd-pochodnych obiekt, który będzie nowe okno właściciela dla formantu toolbar.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby oknie właściciela dla formantu toolbar. Okno właściciel jest okno, w którym odbiera powiadomienia z paska narzędzi.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::Create

Index