CToolBarCtrl::SetMaxTextRows

BOOL SetMaxTextRows (int iMaxRows );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

iMaxRows

Maksymalna liczba wierszy, które mają być ustawione.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić maksymalną liczbę wierszy tekst wyświetlany na przycisku paska narzędzi.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetMaxTextRows

Index