CToolBarCtrl::SetInsertMark

void SetInsertMark (TBINSERTMARK * ptbim );

Parametry

ptbim

Wskaźnik struktury TBINSERTMARK , który zawiera znacznik wstawiania.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_SETINSERTMARK, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetInsertMark

Index