CToolBarCtrl::SetIndent

BOOL SetIndent (int iIndent );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

iIndent

Wartość określającą wcięcie, w pikselach.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić wcięcie dla pierwszego przycisku formantu toolbar.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index